Hålogalandsvegen er et pilotprosjekt som tester ut tiltak for grønnere og mer miljøvennlig utbygging