Anker fylkets nei til gangfelt og nedsatt fart ved kirkegård

foto