Etter uværet eksploderte det for skreifisket

foto