Ønsker torskeoppdrett ved turistmagnet i Hadsel

foto