Kommunalministeren til Øksnes: – Viktig at akkurat denne ministeren kommer hit