– Flaut for Norges torskekommune nr. 1 å ikke ha svømmeopplæring

foto