Piloter stiller spørsmål ved helseberedskapen

foto