To søkere til to sykepleierstillinger med rekrutteringstilskudd