Omstillingsarbeidet: Nordlandssykehuset i rød sone