2024 ser lyst ut – men Bulldozer Maskinlag strever med en flaskehals