Nå kan Eidissen hente ut 140.000 kubikk stein og grus

Eidissen Maskin AS har fått konsesjon for masseuttak i Oksebåsen på Andøya. Dette bildet fra Googles karttjeneste viser plasseringen i nærheten av Andøya Space. Foto: Google