NHO vil ruste opp tre vegstrekninger i Vesterålen

foto