– Hadde du møtt Torstein Raaby, så glemte du det antakelig aldri