Oppdrettsopprør mot skatt på gamle konsesjoner

foto