– Årene på Sortland Gymnas var med å stimulere interessen min for geografi og historie