Går for Skagen - med utbedring av veien fra Fiskebøl til Svolvær som premiss

foto