Pressekonferanse med politisk ledelse i fylket om tiltak rundt åpningen av skoler neste uke i opptak