Andenes- og Risøyhamn tannklinikk blir samlokalisert