– Jeg kunne ønsket meg noen betraktninger om inneklima og ikke bare uteklima

Når myrområder graves opp så det kan bygges, slipper klimagasser som har ligget lagret i myra ut i atmosfæren. Blant annet for å kompensere utslipp som vil følge av planlagte utbygginger i Lamarka, som for en stor del består av myr, vil kommunen skjerpe energikravene til kommunale nybygg. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen