Sjark brant – brannen spredte seg til annen båt

foto