Teknisk sjef: – Ikke sikker på at vi dekker lovens intensjon

foto