Oppretter egne klinikker for senskader etter koronasmitte

foto