Vesterålsleger sammenligner regjeringens smitteverninformasjon med Joker Nord

foto
Mette Røknes, kommuneoverlege Sortland, Anders Svensson (oppe til høyre), kommuneoverlege Bø og Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege Hadsel er med på en kritikk som kritiserer regjeringen for mangelfull informasjon til kommunene om smitteverntiltak.