Mindre turistsvikt i Vesterålen enn i landet ellers