Her svarte nesten halvparten av sjuendeklassingene at de ble mobbet