Kommunen mente brøytekravet var ti ganger for høyt