Disse kommunene i Vesterålen har innført forbud mot TikTok

foto