Dette var sammenhengen mellom suspensjonene av kommunedirektør og økonomisjef i Bø

foto