– Vi har nøkkelpersonell på plass, men det blir mange nye årsverk