I 2023 skal forslag til modell for studiesenter i Vesterålen presenteres