– Pasienter sendes hjem alle døgnets tider. Vi krever ny avtale med Nordlandssykehuset