34.300 bilder og 853 timer med overgrepsbilder og -video