Kvinneorganisasjon mener halvparten av alle utførte aborter er livsfarlige