– Om ingen Norske entreprenører kan gi anbud på Hålogalandsveien er det ei fallitterklæring