Planlegger vinterlys: – Får lys som kan brukes lenger enn bare i juletida