Vil ha stedsnavn i fjordene, som Trollfjordkjeften

foto