Av:

Vil ha flere stopp på skoleruta til Holmstad skole