Slik blir første trinn i regjeringens gjenåpningsplan