250.000 korona-kroner: – Hjelp til de som har falt mellom stolene