Ikke Sortland som trekker turistene til Vesterålen

foto