Motstandere og partifeller hyller Kåre Willoch: Hele Norges kloke bestefar

foto