Har kartlagt og avgrenset oljeforurensing

foto
Tore Joranger i Forsvarsbygg, her i forbindelse med undersøkelsene som ble gjort sammen med Multiconsult, tror ikke forurensingen som er funnet har spredt seg til nærliggende bolighus. Foto: JØRN AUNE