Fikser oppstillingsplassen ved lufthavna på Andenes