Vikarmangel i Sortland kommune: – Vi merker at det er lav arbeidsledighet.

foto