Arbeidstilsynet godkjenner planer for midlertidig skole