- Samfiskesjarker over 11 meter får fortsette som før