Motsatte seg varetektsfengsling, mener han ikke utgjør en fare for omgivelsene

foto