Tesla-stasjonen: – De vurderer en alternativ plassering for trafoen