Meierigården ilagt tvangsmulkt og pålegg om utbedring av brannsikkerhet