– Vi har ikke arbeidet videre med saken, sier helsesjefen

foto